FAIS NYTT

FAIS NYTT

Styrelsen för Fais, i samband med de händelser som drabbade centrala Italien har beslutat att tilldela 8000 kronor för jordbävningsoffer.
Fais uppmanar alla föreningar att samla in pengar som ska skickas till förbunds BG, märk insättning "AMATRICE". Insamlade medlen kommer främst att användas för återuppbyggnaden av Amatrices skola, genom direktkontakt med borgmästaren i staden. 

Read More

DIALOG MED SIOS I GÖTEBORG

Den 14 mars SIOS styrelse och RegionalSIOS bjuder föreningsrepresentanterna till samtal bland annat kring: dagens situation, varför är samverkan viktig, finns det vilja och förutsättningar för att flera föreningar ska delta, vilken verksamhet man ska prioriteras, vilka hinder finns och även om viktiga frågor som diskriminering, rasism och olika former av intolerans. SIOS styrelse kommer att delta. För att få mer information kan Du kontakta ditt förbunds representant SIOS. För ytterligare information vänd Er till: Dragan Dobromirovic (RegionalSIOS), telefon: 0708­48 33 82 eller till Milinko Mijatovic (SIOS) telefon: 08­556 933 69 eller E-post: kansli@sios.org

MP

FAIS STYRELSEMÖTE

FAIS STYRELSEMÖTE

Den 7 mars träffades FAIS styrelse. Till mötet deltog också representanter för valberedningen och kvinnokommitté, som presenterade ett förslag för att genomföra ett seminarium för att belysa skillnaderna mellan Sverige och Italien i juridik i frågor som gäller äktenskap, skilsmässa, arv etc. Styrelsen godkände de förslag som lagts fram av arbetsgruppen för astadgarna, förslag som att lämnas in till årsmötet. Förslaget i den arbetsgrupp som kräver att möjligheten att ha suppleanter röstades enhälligt av styrelsen.

Read More