FAIS NYTT

Styrelsen för Fais, i samband med de händelser som drabbade centrala Italien har beslutat att tilldela 8000 kronor för jordbävningsoffer.
Fais uppmanar alla föreningar att samla in pengar som ska skickas till förbunds BG, märk insättning "AMATRICE". Insamlade medlen kommer främst att användas för återuppbyggnaden av Amatrices skola, genom direktkontakt med borgmästaren i staden. 
Till den 1 september samlades in cirka 15 000 kronor
Förbundet anordnar en italiensk dag som sammanfaller till slutet av maj 2017 med 70 år av den italienska Grundlagen. Programmet, som kommer att diskuteras med italienska myndigheter, italienska företag och föreningar i Sverige, har redan tagits fram av en arbetsgrupp inom styrelsen.
De aktiviteter som äger rum under den ”Italienska Dag” kommer att ha som huvudändamål att popularisera "Made in Italy", presenterar italienska högkvalitativa produkter och tjänster samt allmäna italienska föreningar och organisationer som finns i Sverige.
Det kommer att öppnas ett avsnitt i
www.Italienaren.com webbplats tillägnad kök med italienska recept, även på svenska, från föreningen ”italienska kockar i Sverige”.