FAIS STYRELSEMÖTE

Den 7 mars träffades FAIS styrelse. Till mötet deltog också representanter för valberedningen och kvinnokommitté, som presenterade ett förslag för att genomföra ett seminarium för att belysa skillnaderna mellan Sverige och Italien i juridik i frågor som gäller äktenskap, skilsmässa, arv etc. Styrelsen godkände de förslag som lagts fram av arbetsgruppen för astadgarna, förslag som att lämnas in till årsmötet. Förslaget i den arbetsgrupp som kräver att möjligheten att ha suppleanter röstades enhälligt av styrelsen.
Samarbetet med SIOS (Samorganisation av etniska förbund i Sverige) skulle kunna ge oss en möjlighet till dialog med fackliga företrädare och politiker samt organisera konferenser och seminarier för att öka medvetenheten om problemet med fri rörlighet för arbetstagare och förenkla uppgiften för våra landsmän som vill flytta till Sverige.
Styrelsen har också definierat detaljerna för att utföra arbetet i nästa årsmöte som kommer att ske på Quality Hotel i Nacka del 18 april.

MP