DIALOG MED SIOS I GÖTEBORG

Den 14 mars SIOS styrelse och RegionalSIOS bjuder föreningsrepresentanterna till samtal bland annat kring: dagens situation, varför är samverkan viktig, finns det vilja och förutsättningar för att flera föreningar ska delta, vilken verksamhet man ska prioriteras, vilka hinder finns och även om viktiga frågor som diskriminering, rasism och olika former av intolerans. SIOS styrelse kommer att delta. För att få mer information kan Du kontakta ditt förbunds representant SIOS. För ytterligare information vänd Er till: Dragan Dobromirovic (RegionalSIOS), telefon: 0708­48 33 82 eller till Milinko Mijatovic (SIOS) telefon: 08­556 933 69 eller E-post: kansli@sios.org

MP