Sista mötet med Comites av Sverige.

DZJyN2mW3.png

Lördag 21 Feb ruari hålls det sista mötet i Comites i Sverige.
Under mötet godkändes den slutliga budgeten för år 2014, och rapporten om kostnaderna för samma år. Godkändes också bidragsansökan för den utländska pressen angående publicering av Fais tidning IL LAVORATORE (Arbetaren).
Val till nya Comites kommer att hållas i april i år. Eftersom det inte lades fram någon lista i valkretsen Sverige kommer inga val att hållas här.
Comites i Sverige är kvar tills val i april, och kommer då att upplösas. Noteras att 400 personer i Sverige har registrerats i listorna över väljarna.

ERREVI